اتوهوم آسا کاروان ایرانیان

اتوهوم آسا کاروان ایرانیان این خودرو که بر پایه ون هیوندای h350 می باشد با طراحی شرکت آسا کاروان تبدیل به خودروی مسافرتی شده و برای اولین بار عکس های مربوطه در کانال و وب سایت این شرکت قرار میگیرد. لازم به ذکر است اولین اتوهوم این شرکت پس از تجهیز توسط جناب مهندس هراتیان […]

یک کاروان مشاوره: سفر با کاروان های مسافرتی و انواع کمپر ها گونه ای از سفر است که طی سال های اخیر همزمان با رونق گردشگری در ایران رونق گرفته است .      آشنایی شما با کاروان های مسافرتی، ون کمپر، موبیل هوم، تراک کمپر، آر وی (RV) و هر آنچه به اختصار در ایران […]