اتوهوم ها و هر آنچه لازم است راجع به اتوهوم ها بدانید

اطلاعات کلی راجع به اتوهوم ها: از مهمترین نکاتی که شما باید در خصوص استفاده از اتوهوم ها بدانید این است که : در حال حاضر این خودروها پس از تجهیز جهت کمپر، تغییر کاربری محسوب می شوند. و مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی ایران غیر مجاز می باشند. با توجه به بند ۱ ، […]